ภาพรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University Commencement

ภาพรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University Commencement

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพงานรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
No’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand.
Photo by NET-Photography
Bangkok Photographer

ภาพรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University

ภาพรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพรับปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
Jan’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand.
Photo by NET-Photography
Bangkok Photography Service

ภาพรับปริญญาวันซ้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Neoy’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University

ภาพรับปริญญาวันซ้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | Neoy’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพรับปริญญาวันซ้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
Neoy’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand.
Photo by NET-Photography
Bangkok Photographer

Chulalongkorn University Graduation Rehearsal | ภาพงานวันซ้อมรับปริญญาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University Graduation Rehearsal | ภาพงานวันซ้อมรับปริญญาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chulalongkorn University
Thanida Chenvanich’s Commencement Rehearsal Day at Chulalongkorn University in Bangkok, Thailand.
Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพงานวันซ้อมรับปริญญาที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

Pin It on Pinterest